ติดต่อชิปนี่

บริษัท ชิปนี่ จำกัด

SHIPNEE COMPANY LIMITED

ที่อยู่ : 6/14 ซอยสุขุมวิท 16 (สามมิตร) แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 
Address : 6/14 SOI SUKHUMVIT 16 (SAMMITR) KLONG TOEY, KHET KLONG TOEY, BANGKOK, THAILAND 10110 
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร : 0105561103481 

เบอร์โทรศัพท์ : 095-870-4382
อีเมล : [email protected] 
LINE ID : @shipnee 
Facebook : fb.com/shipnee 
เว็บไซต์ : shipnee.com 

เวลาทำการ: จันทร์ – ศุกร์ 08:30 – 17:30

บริษัท ชิปนี่ จำกัด

SHIPNEE COMPANY LIMITED

ที่อยู่ : 6/14 ซอยสุขุมวิท 16 (สามมิตร) แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 
Address : 6/14 SOI SUKHUMVIT 16 (SAMMITR) KLONG TOEY, KHET KLONG TOEY, BANGKOK, THAILAND 10110 
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร : 0105561103481 

เบอร์โทรศัพท์ : 098-489-4894
อีเมล : [email protected]om 
LINE ID : @shipnee 
Facebook : fb.com/shipnee 
เว็บไซต์ : shipnee.com 

เวลาทำการ: จันทร์ – ศุกร์ 08:30 – 17:30