Delivery At Place

Delivery At Place (DAP (DDU)) หรือ ดีเอพี (ดีดียู) คือ หนึ่งในข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศ ที่พบเห็นบ่อย โดยกำหนดให้ ผู้ขายดำเนินการตั้งแต่หน้าโรงงานของตน จนถึงหน้าโรงงานของผู้ซื้อ ยกเว้นแต่ภาษีอากรนำเข้า ที่ผู้ซื้อจะเป็นผู้ชำระเอง ใน Incoterms 2000 มีชื่อเรียกว่า DDU แต่ใน Incoterms 2010 ได้เปลี่ยนเป็น DAP ซึ่งปัจจุบันคนทั่วไปยังคงเรียกว่า DDU อยู่

อ่านรายละเอียด Incoterm 2010