Forty-Foot Equivalent Unit

Forty-Foot Equivalent Unit (FEU) หรือ ตู้ยาว คือ ตู้คอนเทนเนอร์ขนาด 40 ฟุต หรือที่เรียกกันกว่า FCL40′ เหมาะสำหรับการนำเข้าส่งออกสินค้าที่มีปริมาณมาก และขนาดใหญ่ สามารถรับน้ำหนักได้ถึง 21 ตัน และ 67 ลูกบาศก์เมตร