Less Container Loaded

Less Container Loaded (LCL) หรือ แอลซีแอล หรือไม่เต็มตู้ คือ การนำเข้า หรือส่งออกสินค้าทางทะเล โดยบรรจุไม่เต็มตู้สินค้า มีสินค้าของเจ้าของหลายรายในตู้เดียวกัน