Shipnee Air Waybill

Shipnee Air Waybill (SNAWB) หรือ ชิปนี่แอร์เวบิว คือ ใบตราส่งสินค้าทางอากาศ ออกโดยชิปนี่ ซึ่งจะระบุชื่อผู้ส่ง และชื่อผู้รับ เส้นทางการบิน และชื่อสินค้า