Twenty-Foot Equivalent Unit

Twenty-Foot Equivalent Unit (TEU) หรือ ตู้สั้น คือ ตู้คอนเทนเนอร์ขนาด 20 ฟุต หรือที่เรียกกันกว่า FCL20′ เหมาะสำหรับการนำเข้าส่งออกสินค้าที่มีปริมาณมาก และน้ำหนักเยอะ สามารถรับน้ำหนักได้ถึง 21 ตัน และ 33 ลูกบาศก์เมตร