วิธีการคำนวณค่าเฟรท LCL

การนำเข้าส่งออกโดย LCL หรือที่เรียกว่า ไม่เต็มตู้ จะอิงราคาจะปริมาตรสินค้าเป็นหลัก โดยคำนวณจากขนาดของสินค้า กว้าง x ยาว x สูง (หน่วย:เซนติเมตร) แล้วนำมาหารด้วย 1,000,000 จะได้ออกมาเป็น ลูกบาศก์เมตร (CBM: Cubic Meter) หรือที่เรียกกันสั้นๆว่า คิว แต่ถ้าขนาดของสินค้าที่วัดมาเป็นหน่วยเมตรอยู่แล้ว ไม่จำเป็นต้องหาร 1,000,000 สามารถนำเข้าตัวที่คูณกันมาใช้ได้เลย

ยกตัวอย่างเช่น

สินค้ามีขนาด 100x100x100cm
แสดงว่า สินค้ามีปริมาตรเป็น 1,000,000/1,000,000 = 1 CBM

สินค้ามีขนาด 50x70x80cm
แสดงว่าสินค้ามีปริมาตรเป็น 280,000/1,000,000 = 0.28 CBM

สินค้าที่มีปริมาตรต่ำกว่า 1 CBM เมื่อนำเข้าหรือส่งออกโดย LCL จะถูกคำนวณปัดขึ้นเป็น 1 CBM เสมอ

นอกจากนี้สินค้าบางจำพวกมีขนาดเล็ก แต่น้ำหนักมาก จะถูกคำนวณอิงตาม 1 Ton แทน

ยกตัวอย่างเช่น

สินค้ามีขนาด 50x50x50cm แต่มีน้ำหนัก 1 Ton
แสดงว่า สินค้ามีปริมาตรเป็น 0.125 CBM ถ้าในลักษณะนี้ต้องเปรียบเทียบระหว่าง น้ำหนัก และปริมาตร โดยกรณีนี้ สินค้ามีปริมาตรค่อนข้างต่ำ แต่น้ำหนักสูง ราคาจะถูกคำนวณที่ 1 CBM แทน

สินค้ามีขนาด 100x100x100cm แต่มีน้ำหนัก 1.5 Ton
แสดงว่า สินค้ามีปริมาตรเป็น 1 CBM ถ้าในลักษณะนี้ต้องเปรียบเทียบระหว่าง น้ำหนัก และปริมาตร โดยกรณีนี้ สินค้ามีปริมาตรค่อนข้างต่ำ แต่น้ำหนักสูง ราคาจะถูกคำนวณที่ 1.5 CBM แทน

โดยปริมาตรของสินค้าจะปรากฏอยู่บนเอกสาร B/L

ต้องการคำปรึกษาจากทีมงานชิปนี่ ?

ชิปนี่ยินดีให้บริการและดูแลการขนส่งของคุณ ใช้บริการกับเราแล้วคุณจะไม่ต้องกังวลเรื่องขนส่งระหว่างประเทศอีก อ่าน คู่มือเริ่มต้นนำเข้าส่งออกอย่างถูกวิธี →