วิธีการคิดภาษีอากรนำเข้า

หลายๆ คนคงเคยสงสัยว่า เวลานำเข้าสินค้าจากต่างประเทศจะเสียภาษีอากรเท่าไหร่ และมีวิธีการคำนวณอย่างไร สิ่งแรกที่ผู้ประกอบการ และผู้นำเข้าควรรู้คือ เลข HS code ของสินค้า (Harmonized System) เพื่อใช้ในการตรวจสอบว่าสินค้าที่นำเข้ามามีอัตราอากรเท่าไหร่ หลังจากนั้นเอาราคา CIF (Cost Insurance and Freight) มาคำนวณ โดยวิธีดังต่อไปนี้

สมมติว่าคุณนำเข้าเครื่องออกกำลังกายมาจากต่างประเทศ

โดยมี HS CODE = 9506.91.00 อัตราอากรที่ 10%

C = มูลค่าสินค้า = 100,000 บาท
I = ประกันภัย = 1% (ในกรณีที่ไม่ได้ทำประกัน) = 1,000 บาท
F = ค่าระวางสินค้า = 15,000 บาท

ดังนั้น CIF ของเครื่องออกกำลังกายนี้จะเท่ากับ 116,000 บาท

อัตราอากรนำเข้า = 116,000 x 10% = 11,600 บาท

หลังจากนั้น เอา ราคา CIF + อัตราอากร ไปคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มที่ 7%
ภาษีมูลค่าเพิ่ม = 127,600 x 7% = 8,932 บาท

ดังนั้นเครื่องออกกำลังกายนี้จะมีภาษีอากรนำเข้าที่ 11,600 + 8,932 = 20,532 บาท